PTT_Bilten

Bilten 290

Krajem februara, u biltenu 277, obavestili smo Vas da je rukovodstvo Sindikata PTT Srbije održalo sastanak sa šeficom kabineta, gospođom Nelom Bojević i izvršnim direktorom, gospođom Mirjanom Predojević. Jedna od tema tog sastanka, bila je politika zapošljavanja, pre svega ugovori o PP poslovima i ugovori na određeno vreme, kao i zapošljavanje dovoljnog broj izvršilaca po radnim celinama.

Konstatujemo da je poslovodstvo Preduzeća tada uvažilo naše zahteve i da je krajem februara i početkom marta odobreno da oko 165 zaposlenih, sa određenog budu prevedeni u stalni radni odnos, kao da se i izvesni broj sa PP poslova prevedu na određeno radno vreme. Vanredno stanje je usporilo ovaj proces, pa Vas obaveštavamo da se ovih dana intenzivno radi na novim ugovorima o radu i završetku započetog.

Što se tiče nedoumica oko korišćenja drugog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, tumačenje je da se mora iskoristiti do kraja juna 2020. godine.

Fit pass

Održan je sastanak SO Direkcije sa predstavnicima Fit pass-a. Njihova ponuda je sledeća:

Fit pass nudi mesečnu karticu za vežbanje u vežbaonicama sa kojima ima potpisan ugovor (preko 400 u Beogradu). Može se vežbati po jednom dnevno tokom svih 30 ili 31 dan u mesecu. Najveći broj aktivnosti se ne doplaćuje, osimu slučaju aktivnosti koje su ekskluzivne (masaže, saune…). Kartica je personalizovana i može je koristiti samo osoba na koju glasi. Uz prethodnu prijavu deteta/dece, Vašu karicu mogu korsititi deca do 14. godina, uz Vašu pratnju i uz prethodno ograničenje da je jednog dana moguće samo jednom vežbati.

Više o tome

Sajt sindikata i sajtovi drugih sindikalnih organizacija

SO Direkcije je do skoro bila jedina sindikalna organizacija koja je imala svoj sajt, gde je objavljivala informacije od interesa za članove. Trudili smo se da prenesemo glavne informacije vezane za sindikalni rad, da vas poštedimo tračeva, sindikalnih borbi i rasprava, ili informacija vezanih za specifične probleme sa kojim se druge sindikalne organizacije u okviru sindikata sreću u svom radu. Pokušali smo se da promovišemo potrebu za sindikalnim okupljnanjem i sindikalnom zaštitom navodeći primere iz razvijenih zemalja.

Više o tome

Redizajn web sajta “velikog” sindikata

Sajt naše sindikalne centrale na koji ste sve ove godine navikli više nije aktivan. Trenutno je sa njega uklonjen sadržaj, jer je potrebno da arhivira.

Pored toga, dužni smo da prenesemo informaciju da će sama web adresa najverovatnije biti premeštena na novu, na kojoj se za sada nalazi samo razvojna verzija novog sajta: http://www.sindikatptt.org.rs/

Do daljeg informacije možete dobijati na sajtu SO Direkcije. Mi ćemo se truditi da blagovremeno prenesemo sve informacije.

Rekreacija u 2020. godini

U 2020. godini preko SO Direkcije možete ići na rekreaciju samo na Stari DIF. Za sada, jedini važeći ugovor SO Direkcije ima sa Gradskim centrom za fizičku kulturu (Stari DIF). Nakon više godina saradnje, ugovori sa Tonusom i Yoga gym-om nisu produženi. Razlozi za to leže u nedostatku volje za saradnju i u problemima sa prostorom koje ima Yoga gym. U narednom periodu potrudićemo se da nađemo odgovarajuću zamenu, kako naši članovi ne bi bili isključivo vezani za centar grada, kada je reč o sportu i rekreaciji. O tome ćete biti blagovremeno obavešteni.

Zgrada Starog DIFa u Deligradskoj 27.
Više o tome

Predlog Sindikata PTT Srbije je povećati zarade svim zaposlenima za 10.000 dinara

Juče, 04. apila 2019. godine, je trebalo da bude formirana radna grupa o modelu povećanja zarada u Pošti. Sindikat PTT Srbije je ima pripremljene tri varijante za te pregovore, a na predlog potpredsednika našeg Sindikata, model za koji smo već imali načelnu podršku i drugih učesnika je sledeći: Povećati zarade svim zaposlenima za istovetan iznos, na primer 10.000,00 dinara, bez obzira na radno mesto i stručnu spremu. To bi za zaposlene sa najnižim primanjima bilo povećanje od 30%, za one sa srednjim primanjima 20%, a za one sa visokim primanjima 10%, ali bi svi učestvovali u povećanju.

više o tome