Sindikalne inicijative

Poštovane kolege,

Razmišljajući o stanju u našem Sindikatu, nametnule su mi se neke ideje kao mogući vid rešenja. Na prethodnom sastanku našeg odbora sam vam to i predočio, a sada da to obrazložim i u pisanoj formi pa uz vašu pomoć možda dođemo i do pravog rešenja. Mnogo puta je ponovljen aksiom (kao nešto što je istina i ne dokazuje se) da je samo finansijski nezavisan čovek (organizacija) stvarno i slobodan čovek(organizacija). Polazeći od toga nameće se kao rešenje da naš Sindikat mora da nađe način samofinansiranja a ne da čeka donacije od Preduzeća za popunjavanje svoje sve praznije kase.
S tim u vezi par ideja:

  • Opšte poznato je da je naše Preduzeće imalo u svom vlasništvu više ugostiteljskih objekata na raznim turistički atraktivnim lokacijama. Ti objekti su izuzeti iz Pošte i bili privatizovani, ali su (prema mojim informacijama) neki od njih vraćeni u Agenciju za privatizaciju i čekaju dalju sudbinu. Moj predlog bi bio da se rukovodstvo sindikata pozabavi ovim problemom i pokuša na sve načine da makar deo tih objekata preuzme u svoje ruke. Korist bi bila višestruka. Članovi sindikata bi takve objekte mogli da koriste po povlašćenim cenama koja bi iznosila maksimalno 40-45% od tržišne cene (to bi impliciralo nova uključenja u sindikat) a mogao bi da bude na usluzi i trećim licima po punoj ceni. Imajući u vidu prethodne pokušaje u vidu otvaranja „radničkih restorana“ i kako je to neslavno završilo ovim objektima bi upravljao upravnik koga bi postavljao Glavni odbor a kontrolisao nadzorni odbor sindikata. U takvom objektu bi mogli da se održavaju sve one Skupštine (i svi ostali sastanci) za koje smo plaćali debele pare. Za dalju razradu sam spreman da razgovaramo ali i da se uključe oni koji su stručniji od mene.
  • Ukoliko ovo nije moguće trebalo bi razmisliti o trgovanju hartijama od vrednosti na berzi, sobzirom da imamo kod nas članova koji se razumeju u takvo poslovanje. Ovaj vid je daleko riskantniji jer su dešavanja na berzama mnogo puta nepredvidiva pa umesto zarade može da se desi i gubitak, ali ko ne rizikuje taj i ne dobija.
  • Kao još jedan vid mogućnosti zarađivanja postoji i obaveza da svaki sklopljen ugovor koji bi potpisao Sindikat mora da sadrži klauzulu o procentu koji bi prodavac bio u obavezi da uplaćuje sindikatu (SO to već rade u zanemarljivom obimu). Ovaj vid bi tražio od vođstva Sindikata da se angažuje na sklapanju što kvalitetnijih ugovora koje bi onda naši članovi maksimalno koristili. Ovo je možda najvidljivije kod turističkih agencija i aranžmana za letovanje/zimovanje.

Ovo su samo neki od načina uključite se i dajte i vaše predloge pa da na nekom odboru to formulišemo i prosledimo rukovodstvu sindikata.

Iskoristio bih trenutak i da nametnem još jednu temu za sindikat a pogotovo što predstoji Glavni odbor . Naime u Preduzeću je startovalo elektronsko prijavljivanje (validiranje) na ulazima u zgrade gde radimo. U uputstvu koje smo tim povodom dobili bilo je rečeno da se to odnosi samo na stručne službe, pojedini direktori teraju i one koji rade u TOJ-u da se tako prijavljuju za šta mislim da nisu u pravu. U mojoj RJ rade tehničari koji održavaju mrežu i često se desi da izlaze na teren van radnog vremena pa čak i subotom i nedeljom. Da li znači da im takvi izlasci na teren neće biti plaćeni jer se nisu prijavili kroz sistem ili treba prvo da dođu u zgradu i prijave se pa onda da idu na teren. Dalje, treba obratiti pažnju na diskriminaciju koja je na delu jer se sistem primenjuje samo na zaposlene na teritoriji beogradskih RJ.

S poštovanjem,

Mišo Radović
Sindikalni predstavnik za PoštaNet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.