Saradnja sa poliklinikom Euromedic-dijagnostic

Sindikat PTT Srbije – Regija 1 i poliklinika Euromedic-dijaEuromedic3gnostic produžile su ugovor o saradnji. Shodno ovom sporazumu naši članovi i članovi njihovih porodica mogu da koriste usluge ove klinike po povlašćenom cenovniku.

Jedina izmena u odnosu na dosadašnje porocedure je u tome što se ubuduće za obavljenje pregleda neće tražiti overeni cenovnik, već će se plaćanje usluga se ubuduće vršiti po njihovom cenovniku umanjenom za 10% za članove sindikata i članove njihove uže porodice.

Više o samoj klinici i vrsti usluga koje pružaju imate na http://www.euromedic.rs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.