List Poštar

List poštar je zvanično glasilo Sindikata radnika Pošte Srbije i prema novoj koncepciji segmenta informisanja izlazi tromesečno. U Poštaru su obrađene sve bitne teme u kojima je sindikat učestvovao u periodu između dva izdanja. Svakodnevne aktivnosti i dešavanja pokrivaju se biltenima Poštara, koji izlaze prema potrebi i prestavljaju osnovni oblik informisanja u Sindikatu. Izdavački savet lista je telo Glavnog odbora koje se stara o njegovoj koncepciji, izgledu, uređenju i distribuciji. Predsednik izdavačkog saveta je Blagoje Svrkota, a članovi su : Bransko Kalajanović, Bratislav Nešić i Milorad Budimir kao glavni i odgovorni urednik.
Broj 165 možete preuzeti OVDE
Broj 164 možete preuzeti OVDE
Broj 163 možete preuzeti OVDE