List Poštar

List poštar je bio zvanično glasilo Sindikata radnika Pošte Srbije i prema izlazio je tromesečno. U Poštaru su obrađene sve bitne teme u kojima je sindikat učestvovao u periodu između dva izdanja. Svakodnevne aktivnosti i dešavanja pokrivaju se biltenima Poštara, koji izlaze prema potrebi i prestavljaju osnovni oblik informisanja u Sindikatu. 

Broj 165 možete preuzeti OVDE
Broj 164 možete preuzeti OVDE
Broj 163 možete preuzeti OVDE