Fond solidarnosti

Fond Solidarnosti namenjen je članovima sindikata kao pomoć prilikom lečenja, za preglede, kao i za terapiju. Zahtev za pomoć se predaje sindikalnom predstavniku ili u SO Direkcija na 5 spratu, kancelarija 175, Palmotićeva 2, najkasnije do 15-tog u mesecu.  Dokumentacija koja se prilaže mora da sadrži:

  • Pismeni zahtev zaposlenog
  • Fotokopiju medicinske dokumentacije
  • Blok račun i fiskalni račun
  • Potrebno je priložiti i fotokopiju celokupne dokumentacije koja se podnosi.

Obrazac za pismeni zahtev možete preuzeti OVDE
Pravo na pomoć sredstava Fonda Solidarnosti ostvaruje se jednom godišnje, po istom osnovu, osim u izuzetnim slučajevima koji reguliše član 5, tačka 4 Pravilnika Fonda.
Iz sredstava SO Direkcija se isplaćuje jednokratna pomoć prilikom odlaska u penziju u iznosu od 10.000,00 din.