O nama

Sindikat PTT Srbije je jedan od dva reprezentativna sindikata u Javnom Preduzeću PTT saobraćaja “Srbija”. Registrovan je 15. Jula 1992. godine kao Sindikat radnika PTT sistema Srbije. Godine 1998. menja naziv u Sindikat PTT Srbije i sve do Drugog kongresa u njegovom sastavu se nalazio i Sindikat Telekoma „Srbija“.

Sindikat PTT Srbije ima u svom sastavu 6.338 registrovanih članova sa potpisanim pristupnicama, koji su organizovani u 35 sindikalnih organizacija. Najviši organSindikata PTT Srbije je Skupština koju čine predsednici sindikalnih organizacija i izabrani članovi. Skupština se sastaje jednom godišnje u redovnom zasedanju, a između zasedanja dve Skupštine najviši organ je Glavni odbor. U sastav Glavnog odbora, koji broji 36 članova ulaze predsednici sindikalnih organizacija.

Predsednik Sindikata PTT Srbija je Darko Radovanović.

Potpredsednik Sindikata PTT Srbija je Slavko Topalov.

Sekretar sindikata PTT Srbija je Branko Kalajanović.