Sajt sindikata i sajtovi drugih sindikalnih organizacija

SO Direkcije je do skoro bila jedina sindikalna organizacija koja je imala svoj sajt, gde je objavljivala informacije od interesa za članove. Trudili smo se da prenesemo glavne informacije vezane za sindikalni rad, da vas poštedimo tračeva, sindikalnih borbi i rasprava, ili informacija vezanih za specifične probleme sa kojim se druge sindikalne organizacije u okviru sindikata sreću u svom radu. Pokušali smo se da promovišemo potrebu za sindikalnim okupljnanjem i sindikalnom zaštitom navodeći primere iz razvijenih zemalja.

Od nedavno, mogli ste da primetite nov dizajn sajta sindikata i nedostatak sadržaja. Nakon izbora novoizabrano rukovodstvo sindikata srelo se sa problemom oko funkcionisanja i održavanja sajta. Problem je bio složen i vezan za održavanje sajta i pravna pitanja. Nađeno je rešenje u okviru koga je zakupljen novi domen i napravljen nov sajt – www.sindikatptt.org.rs/ do koga se može doći preko Pošta portala.

Stari sajt – www.sindikat-pttsrbije.org.rs/, sa prepoznatljivim starim dizajnom je i dalje u funkciji i sada predstavlja nekoliko sindikalnih organizacija: Centar, Venac, GPC i Održavanje.

Čestitamo kolegama sa Centra, Venca, GPCa i Održavanja što su nam se grupno pridružili na internetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.