Predlog Sindikata PTT Srbije je povećati zarade svim zaposlenima za 10.000 dinara

Juče, 04. apila 2019. godine, je trebalo da bude formirana radna grupa o modelu povećanja zarada u Pošti. Sindikat PTT Srbije je ima pripremljene tri varijante za te pregovore, a na predlog potpredsednika našeg Sindikata, model za koji smo već imali načelnu podršku i drugih učesnika je sledeći: Povećati zarade svim zaposlenima za istovetan iznos, na primer 10.000,00 dinara, bez obzira na radno mesto i stručnu spremu. To bi za zaposlene sa najnižim primanjima bilo povećanje od 30%, za one sa srednjim primanjima 20%, a za one sa visokim primanjima 10%, ali bi svi učestvovali u povećanju.

U ove tri kategorije nismo računali plate direktora, jer one nisu u našoj masi za zarade. Cifre i procenti su samo okvirni i trebalo je da budu precizno definisani i usklađeni sa mogućnostima (to je trebalo da definiše radna grupa), ali ako znamo kolika je dobit bila u prethodnim godinama i ako računamo da će taj nivo dobiti biti zadržan, ovo je bilo realno izvodivo rešenje. Zbog činjenice da za primenu ovog rešenja postoje realni izvori u samom Preduzeću nije bilo potrebno čekati izmene Zakona, što je komplikovana i spora procedura (ukidanje spornog Zakona je već najavljeno za kraj ove godine), a Plan poslovanja se menja jednim zaključkom Vlade. Takođe smo imali predlog i načelni pristanak na naš zahtev da junska pozajmica bude bespovratna i da bude realizovana po modelu iz 2006 godine. Zbog svega ovoga nećemo tako lako odustati od naših zahteva i povećanja naših osnovnih zarada i to odmah. Saglasili smo se da učestvujemo u najvljenim pregovoima koji su definisani u dogovoru predstavnika radnika iz RPLC-a ”Beograd” sa ministrom Stefanovićem bez obzira na pretnje i stvaranje atmosfere linča prema našem Sindikatu i to zbog odgovornosti prema zaposlenima i pokušaćemo da za sto vratimo dogovor oko povećanja zarada odmah.

Štrajk sindikata u Pošti Srbije mart 2018. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.