Povraćaj sredstava za obradu kredita

Dobra vest za radnike Pošte je da je Sindikat PTT radnika dogovorio tehničku saradnju sa udruženjem obespravljenih i diskriminisanih građana – Pravo.

Pre izvesnog vremena doneta je presuda kojom je trošak obrade kredita izjednačen bez obzira na visinu ili svrhu kredita, a čime su građani koji su uzimali velike – najčešće stambene kredite bukvalno pljačkani od strane banaka. Praktično je omogućeno da svi građani koji su uzimali stambene i druge kredite kod banaka, dobiju povraćaj razlike iznosa stvanog bankarskog troška i plaćenih sredstava na ime obrade kredita.

Više o tome imate u letku 1 i letku 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.