Planovi za 2021. godinu

Završava se 2020. godina, koja je bila čudna i puna izazova. Sve planove koje smo imali, lične i poslovne, smo promenili usled vanrednih okolnosti. Epidemija Korona virusa je definitivno uticala na poslovanje i rad cele svetske privrede i pokazala je značaj Pošte i poštanskih radnika kao suštinski bitnih za funkcionisanje društva.

Zbog toga će za sindikalnu organizaciju Direkcije u narednom periodu naglasak u radu biti na povećanju plata radnika JP Pošta Srbije. Trudićemo se da očuvamo jedinstvo sindikata i da bliže sarađujemo sa drugim sindikalnim organizacijama na ostvarenju ovog cilja.

Želimo vam sve najbolje u Novoj 2021. godini.

Vaša SO Direkcije

Zvonko Kurćubić, predsednik SO Direkcije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.