Izlet u Sloveniju

Na svojoj poslednjoj sednici u ovom sastavu SO Direkcije donele su odluku da jesenji izlet bude organizovan za vikend 18.-20. oktobra 2019. godine.

Ove godine obilazićemo Sloveniju, OLIMJE – PORTOROŽ – POSTOJNSKA JAMA – PREDJAMSKI DVORAC – LJUBLJANA

Plan puta možete preuzeti OVDE.

Administrativnu zabranu možete preuzeti OVDE.

Cena izleta je 6.000 dinara na 5 rata (po 1.200 dinara) putem administrativne zabrane, počev od oktobarske zarade (prva rata u novembru). Pored ovoga izletnici su dužni da regulišu taksu u hotelu (nije moguće regulisati preko agencije) i putno osiguranje, dok je sindikalna organizacija preuzela na sebe troškove izleta.

Prijave za izlet, administrativne zabrane i fotokopije pasoša možete predati u prostorijama SO Direkcije na I spratu, kancelarija 109, Kosovska 47.

Sindikalni izbori

Sindikalna organizacija Direkcije, u sredu 25. septembra 2019. godine održala je poslednju sednicu u ovom sastavu. Donete su sledeće odluke:

Raspisani su sindikalni izbori za SO Direkcije.

Formirana je Izborna komisija u sledećem sastavu:

Mihajlo Stojiljković, Vladan Đurić, Mišo Radović, Danijela Plavljanić i Jasmina Vešović. Nakon okončanja sednice, Izborna komisija preuzima poslove oko organizacije izbora, kako bi sindikalni izbori protekli u najboljem mogućem redu.

Pored sastava Izborne komije doneta je odluka o obrascu za prihvatnje kandidature za člana liste. Obrazac možete preuzeti OVDE.

Podsećamo da su izbori u SO Direkcije regulisani dokumentom usvojenim na prethodnoj sednici – IZBORNA PRAVILA.

Rok za podnošenje izbornih listi je 03. oktobar 2019. godine u 15:30. Kandidati za predsednika mogu podneti svoje liste Izbornoj komisji u zatvorenoj koverti u prostorijama SO Direkcije na I spratu, kancelarija 109, Kosovska 47.

Datum izbora biće naknadno objavljen od strane izborne komisije, nakon isteka roka za prijem izbornih lista.

Sindikalna prodaja – izmene

Sindikat Pošte je analizirao ugovore o sindikalnoj prodaji koji se sklapaju na nivou sindikalnih oragnizacija i shodno tome će u narednom periodu biti promena kad je reč o sindikalnoj prodaji.

U buduće će se administrativne zabrane izdavati isključivo u prostorijama sindikata, kako ostali zaposleni ne bi mogli da koriste privilegije namenjene isključivo članovima.

Više o tome u dopisu.

Položaj zaposlenih u visokoj spremi u Pošti

U svetlu aktuelnih dešavanja u našem Preduzeću, želimo da vam se na ovaj način obratimo i ukažemo na potrebu za jedinstvom zaposlenih, odnosno da tehnologija i stručne službe idu zajedno a nikako odvojeno. Oni koji nas dele na zaposlene u stručnim službama, administraciji i tehnologiji, polaze od pogrešne pretpostavke, odnosno predradsuda da se u stručnim službama ne radi dovoljno, odnosno da se rade lakši poslovi. Nije nam u interesu razdvajanje zaposlenih na tehnologiju i ostale, kako se pokušava, čime se stvara razdor među kolegama i to u trenutku kada ne treba da se delimo, već ujedinjujemo.

Ukazujemo na činjenice da preovladava mišljenje da više nije privilegija rad u stručnim službama i Funkcijama, te da su većini zaposlenih u visokoj spremi plate ispod prosečne plate u Republici Srbiji! Zbog navedenog i ostalih uslova rada, svedoci smo trenda odlaska inženjera iz Preduzeća kako onih sa višegodišnjim stažom tako i kolega koji su tek počeli sa radom, jer ne vide perspektivu, a sećamo se da je do skora bilo obrnuto i da je Pošta bila jedna od najpoželjnijih poslodavaca. Ako iskreno razmišljamo na ovu temu, budućnost naše Pošte mora počivati na pristojnim zaradama neposrednih izvršilaca (tema koja nije razmatrana ovom prilikom) i davanja prilike da stručni i odgovorni sa profesionalnim pristupom dobiju adekvatan tretman u sistemu.

Imajući u vidu navedeno i praksu u ostalim preduzećima i institucijama čiji je osnivač Republika (EPS, Telekom, Poštanska štedionica, Uprava Grada Beograda i dr.), predlažemo da se sve finansijske isplate odnose na sve zaposlene osim poslovodstva i to u jednakim iznosima.

Takođe, formiranje Radne grupe sa određenim ciljevima i zadacima treba shvatiti veoma ozbiljno i dobro se pripremiti, jer izrada nove organizacije Pošte i nove sistematizacije poslova za sva radna mesta u Preduzeću je veoma odgovoran i zahtevan zadatak koji će odrediti dalju sudbinu Pošte i zaposlenih.

Potpisan Aneks Kolektivnog ugovora

Kabinet Direktora preduzeća saopštio je da je u petak 19. 04.2019. godine potpisan Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd.

Aneks su potpisali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, v. d. direktora JP „Pošta Srbije” Mira Petrović, potpredsednik Sindikata PTT Srbije Slavko Topalov i predsednica Sindikata Nezavisnost Pošte Srbije Snežana Marković.

Aneksom su izmenjeni članovi Kolektivnog ugovora JP „Pošta Srbije” u delovima koji se odnose na – raspodelu dobiti opredeljenu za učešće zaposlenih, srazmerno vremenu provedenom na radu kod Poslodavca u kalendarskoj godini na koju se odluka o raspodeli dobiti odnosi i isplatu solidarne pomoći zaposlenima čija osnovna zarada ne prelazi 50.000,00 dinara mesečno u cilju ublažavanja nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja radnika Pošte Srbije.

Aneks Kolektivnog ugovora možete preuzeti OVDE.

Izmena Kolektivnog ugovora

Na sastanku Radne grupe Vlade RS za JP ”Pošta Srbije’, održanom u sredu 17. aprila 2019. godine usvojen je predlog Kolektivnog ugovora za Poštu i poslat u dalju proceduru.
Na sednici Vlade, koja će se održati u četvrtak 18. aprila 2019. godinese očekuje i njihovo zeleno svetlo, te neće biti prepreka da predlog izmenjenog Kolektivnog ugovora može da se ide na potpisivanje.
Što se tiče očekivanih isplata, poslovodstvo je dostavilo detaljnu finasijsku analizu za isplatu zarade iz dobiti za 2018. godinu i za isplatu naknade materijalno ugroženima. Što se tiče isplate zarade iz dobiti, očekivani neto iznos po zaposlenom koji je u 2018. godini imao pun fond sati je 54.889,20 dinara. Nema prepreka da se polovina 27,445,00 isplati do Uskrsa.

Isplata materijalne naknade će izgleda morati da sačeka do jula, kako se ne bi ugrozilo poslovanje. Ovo su projekcije i analize od strane poslovodstva i nisu konačne.

Utvrđivanje tačnog datuma i visine isplate je dogovoreno za sledeću sednicu Radne grupe Vlade RS za JP ”Pošta Srbije”, dok je na na poslednjoj održanoj sednici bilo samo izjašnjavanjeo Aneksu Kolektivnog ugovora za Poštu.