Kuda na prolećni izlet

Svake godine SO Direkcije organizuje dvodnevni ili trodnevni izlet u zemlji ili inostranstvu. Ovi izleti su prilika da se obiđu delovi naše sadašnje i/ili bivše zemlje koje do sada nismo posetili, da vidimo nove gradove, crkve, manastire, prirodne lepote, reke, planine, da pešačimo, planinarimo, da se družimo i da sve to bude svojevrsni sindikalni tim bilding.

Fotografija sa raniih izleta
Fotografija s prethodnih izleta – manastir Žiča

Nažalost, nekada se desi da zbog malog interesovanja izlet bude otkazan. Zbog toga smo uveli Pravilnik o organizovanju i sprovođenju izleta, kako bi na jasan i nedvosmislen način uredili prava i odgovornosti kod organizovanja izleta, utvrdili ko može da ide, a ko nema pravo da putuje na izlet u našoj organizaciji. Takođe smo u Pravilniku definisali Inicijativu za organizovanje izleta, kako bi sami članovi sindikata mogli da se izjasne šta bi voleli da posete, gde da putuju i šta da vide.

Fotografija sa izleta u Beč 2017. godine.

U skladu sa prethodno navedenim pozivamo sve članove SO Direkcija da pogledaju i pročitaju Pravilnik, koji se nalazi u meni baru pod Dokumenta, na dnu strane, u delu gde se nalaze dokumenta čiji je donosilac SO Direkcije. Predlažemo da se dogovorite i predložite nam gde bi ste voleli da putujete na prolećni izlet 2020. godine i da nam blagovremeno, kroz formu Inicijative dostavite predlog i potpise članova koji žele da idu na izlet, kako bi smo prikupili što više ponuda turističkih agencija.

Molimo vas da Inicijativa sadrži realne predloge, koji su u skladu sa finansijkim mogućnostima kako SO Direkcija, tako i sa poštanskim platama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.