Jasmin

SO Direkcije potpisao je ugovor o sindikalnoj prodaji sa lancem parfimerija Jasmin, o kupovini preko administrativne zabrane. Kupovina se ostvaruje preko Jasmin kartica koje možete preuzeti u prostorijama SO Direkcija.

Sama procedura oko administrativne zabrane je drugačija.

Administrativna zabrana se izdaje u 3 primerka (član potpisuje sva tri) na licu mesta, dakle u prodavnici u kojoj naš člani kupuje robu. Iz prodavnice se prosleđuje u centralu Jasmina, nakon čega se oni prosleđuju našoj obračunskoj službi. Znači naš član u Jasmin ide samo sa karticom Jasmina i svojom ličnom kartom. Maksimalni broj rata je 5 (za iznose od 5.000 do 10.000 rsd), a za iznos do 5.000 rsd broj rata je 3 (uz uslov da iznos kupljene robe ne može biti manji od 3.000 rsd). Maksimalni iznos kupovine po kartici je 10.000 rsd, a ako je iznos računa veći od toga može se doplatiti u gotovini.

Kartica se aktivira prilikom prve kupovine uz davanje još nekih podataka (JMBG, adresa prebivališta, kontakt telefon i e-mail adresa).

Više o robi koja se prodaje u ovom lancu možete pronaći na njihovom sajtu www.jasmin.rs .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.