PTT_Bilten

Bilten 291

Vezano za nejasnoće oko mogućnosti korišćenja drugog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu nakon 30.06.2020. godine, obaveštavamo Vas da je Poslovodstvo JP „Pošta Srbije“ uzelo u razmatranje pomenutu problematiku. Usmeno je najavljeno da će biti sagledane određene specifičnosti sa terena, te verovatno definisane mogućnosti korišćenja drugog dela godišnjeg odmora i nakon 30. juna 2020. godine. Navedeno se odnosi na prepourku Vlade RS, od 07.04.2020. godine, za pojedine kategorije zaposlenih, koji su ispunili zadane kriterijume, pre svega kontinuitet rada tokom vanrednog stanja.

O načinu postupanja po ovoj temi, sve organizacione celine će biti detaljno obaveštene.

PTT_Bilten

Bilten 290

Krajem februara, u biltenu 277, obavestili smo Vas da je rukovodstvo Sindikata PTT Srbije održalo sastanak sa šeficom kabineta, gospođom Nelom Bojević i izvršnim direktorom, gospođom Mirjanom Predojević. Jedna od tema tog sastanka, bila je politika zapošljavanja, pre svega ugovori o PP poslovima i ugovori na određeno vreme, kao i zapošljavanje dovoljnog broj izvršilaca po radnim celinama.

Konstatujemo da je poslovodstvo Preduzeća tada uvažilo naše zahteve i da je krajem februara i početkom marta odobreno da oko 165 zaposlenih, sa određenog budu prevedeni u stalni radni odnos, kao da se i izvesni broj sa PP poslova prevedu na određeno radno vreme. Vanredno stanje je usporilo ovaj proces, pa Vas obaveštavamo da se ovih dana intenzivno radi na novim ugovorima o radu i završetku započetog.

Što se tiče nedoumica oko korišćenja drugog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, tumačenje je da se mora iskoristiti do kraja juna 2020. godine.

Šta je slično između Srbije i SAD?

Odgovora ima mnogo, ali sigurno jeste STANJE U POŠTI!!!

Kolege iz USPSa sreću se sa mnogim problemima s kojim se i radnici Pošte Srbije sreću. Vrše univerzalni servis, koja zahteva glomaznu poštansku mrežu koja nije jeftina, imaju nisku cenu rada u odnosu na konkurenciju, cene usluga koje pružaju su čak do 4 puta niže od konkurencije, kompanija ne investira u svoje zaposlene, kod nas imaju izgovor politike štednje da ne nabavljaju novu garderobu i opremu, u SAD imaju ogromne gubitke zbog Zakona o pošti, i najvažnije političari misle da su u vreme interneta Pošta nepotrebna i da može da ih zameni e-mail.

Komičar John Oliver (engleska verzija Zorana Kesića) u svojoj emisiji Last Week Tonight with John Oliver, koja se emituje na kablovskom kanalu HBO, obradio je temu položaja pošte – USPSa u SAD. Možete se lako prepoznati u mnogim problemima koji pogađaju njihovu kompaniju, zaposlene, ali i društvo u SAD. Emisija je na engleskom bez prevoda, međutim, mnogo toga će Vam biti jasno već na prvi pogled.

Sajt sindikata i sajtovi drugih sindikalnih organizacija

SO Direkcije je do skoro bila jedina sindikalna organizacija koja je imala svoj sajt, gde je objavljivala informacije od interesa za članove. Trudili smo se da prenesemo glavne informacije vezane za sindikalni rad, da vas poštedimo tračeva, sindikalnih borbi i rasprava, ili informacija vezanih za specifične probleme sa kojim se druge sindikalne organizacije u okviru sindikata sreću u svom radu. Pokušali smo se da promovišemo potrebu za sindikalnim okupljnanjem i sindikalnom zaštitom navodeći primere iz razvijenih zemalja.

Više o tome

Kuda na prolećni izlet

Svake godine SO Direkcije organizuje dvodnevni ili trodnevni izlet u zemlji ili inostranstvu. Ovi izleti su prilika da se obiđu delovi naše sadašnje i/ili bivše zemlje koje do sada nismo posetili, da vidimo nove gradove, crkve, manastire, prirodne lepote, reke, planine, da pešačimo, planinarimo, da se družimo i da sve to bude svojevrsni sindikalni tim bilding.

Fotografija sa raniih izleta
Fotografija s prethodnih izleta – manastir Žiča
više o tome