Direktan izbor Predsednika Sindikata

Na sednici Sindikalne organizacije Direkcije, održanoj u četvrtak 22. marta 2018. godine doneta je jednoglasna odluka da se Statutarnoj komisiji predloži pisanje potpuno novog statuta koji bi u potpunosti promenio organizaciju Sindikata, počev od toga da se Predsednik Sindikata bira direktno od strane svih članova.

Obrazloženje predloženih promena

Smatramo da novi statut sindikata treba da uvede značajne promene koje bi omogućile da se volja članova sindikata jasnije predstavi, da dovede do nove motivisanosti za priključivanje sindikatu i obnovi elan za dalji sindikalni rad.

Smatramo da postoji potreba za novim ljudima u sindikalnom rukovodstvu. Činjenica je da, iako postojeći statut ne ukida pasivno biračko pravo članovima, on kroz delegatski način izbora Predsednika faktički onemogućava promene u sindikalnom rukovodstvu. Stoga držimo da je potrebno napisati u potpunosti novi statut koji bi promenio način izbora Predsednika sindikata i redefinisao organe sindikata. U prethodnom periodu izbor Predsednika vršila je Skupština koju čine predsednici sindikalnih organizacija i delegati iz istih organizacija. Broj delegata bio je srazmeran članstvu, ali opet isuviše mali da bi omogućio da se nezadovoljstvo radom sindikalnog rukovodstva predstavi na realan i kulturan način. Ostajemo pri stavu da je salva zvižduka i uvreda iznetih na račun Predsednika sindikata PTT Srbije tokom njegovog obraćana na protestu ispred Vlade Srbije predstavlja glas članstva, ali iznet na potpuno neprimeren i pogrešan način, čime je učinjena usluga Vladi, a šteta sindikalnoj borbi. Nezadovoljstvo radom sindikata i sindikalnih predstavnika treba da bude izraženo unutar sindikata, kao i tokom procesa donošenja odluka, dok sindikat mora biti jedinstven u kontaktu prema poslovodstvu i Vladi, kao poslodavcu.

Izborni proces je najlakši način da se izrazi nezadovoljstvo ili podrška radu sindikalnih predstavnika. Aktuelni način izbora predsednika i sindikalnog rukovodstva ukida mogućnost iskazivanja nezadovoljstva i kroz delegatski sistem vodi do očuvanja postojećeg stanja. Najispravniji način bilo bi uvođenje direktnog izbora Predsednika sindikata od strane svih članova!!!

Da li je ovo moguće?

Read More

NE DAMO POŠTU! – SAOPŠTENjE ZA MEDIJE

Obaveštavamo građane i medije da je zbog izuzetno teške materijalne situacije zaposlenih u JP „Pošta Srbije“ postignut istorijski dogovor između svih sindikata u Preduzeću i formiran Zajednički štrajkački odbor.

Koliko je teška situacija, govori i sama činjenica da su se udružili svi sindikati koji deluju u JP „Pošta Srbije“, a koji okupljaju preko deset hiljada zaposlenih.

Naše obraćanje više nije upućeno gospođi Petrović, jer zbog njene osionosti i isključivosti socijalni dijalog u našem Preduzeću više ne postoji, pa smo prinuđeni da se obratimo našem osnivaču, Vladi Srbije, sa dva osnovna zahteva, a to su:

 1. Značajno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u JP „Pošta Srbije“ i
 2. Hitno imenovanje novog direktora, a da to nije v.d. direktora Mira Petrović

NAJAVA AKTIVNOSTI

Kako smo se obratili osnivaču da kroz socijalni dijalog rešimo navedene probleme, a do danas od njega nismo dobili nikakav odgovor, prinuđeni smo da od 26.03.2018. godine krenemo sa našim protestnim i štrajkačkim aktivnostima, koje su nastavak dosadašnjih aktivnosti. Detalje ćemo izneti na konferenciji za medije.

ZAJEDNIČKI ŠTRAJKAČKI ODBOR SINDIKATA U POŠTI

Formiran je zajednički štrajkački odbor svih sindikata u Pošti

Na zajedničkoj sednici štrajkačkih odbora svih sindikata koji deluju u Preduzeću, koji je održan 05.03.2018. godine, jednoglasno je doneta odluka o formiranju zajedničkog Štrajkačkog odbora, koga čine sledeći predstavnici sindikata:

Aleksandar Pavlović, Slavko Topalov, Branko Kalajanović, Goran Lazić, Slavko Novakov, Dragan Stanković, Bojana Milojević, Snežana Marković, Aleksandar Titović, Tahir Ademović, Dragan Janković,
Slavoljub Minčić, Zoran Pavlović, Dejan Bogovac, Radovan Tešić, Tin Antić, Vaso Uzelac i Vojislav Antić.

Zajednički Štrajkački odbor će na narednoj sednici, koja će se održati 07.03.2018. godine, definisati konkretne zahteve prema Vladi Republike Srbije i poslovodstvu. Tom prilikom će biti definisani dinamika i način realizacije dogovorenih aktivnosti.

Protest

Na osnovu odluke Štrajkačkog odbora danas, 01. marta 2018. godine, ispred Takovske 2 održan je protest ”ISTINA O POŠTI”. I pored nepovoljnih vremenskih uslova okupilo se nakoliko stotina nezadovoljnih radnika da bi još jednom iskazali svoj stav o stanju u Preduzeću, a pre svega da bi ukazali na svoj loš materijalni položaj. Već sutra smo u Čačku gde se štrajkuje nesmanjenim intenzitetom, a od ponedeljka očekujemo zajedničke odluke svih sindikata koji deluju u Pošti.

Scenario protesta “Istina o Pošti”

Prijavljeno i odobreno:

 • Vreme okupljanja: 01. marta 2018. godine u vremenu od 13:45 – 15:45
 • Mesto okupljanja: Takovska 2, ispred Glavne pošte
 • Početak protesta: 14 časova

Obraćanje skupu vođa protesta i čitanje protestnih zahteva.
Obraćanje skupu od strane štrajkačkog odbora Sindikata PTT Srbije i partnera iz drugih sindikata.
Najava daljih aktivnosti i odjava skupa.

ŠTRAJK

Dana 26.02.2018. godine, održan je zajednički sastanak svih registrovanih sindikata koji deluju u JP „Pošta Srbije“.

Na sastanku je dogovoren jedinstven nastup prema poslovodstvu i Vladi Republike Srbije, formiranje zajedničkog Štrajkačkog odbora od predstavnika svih sindikata u Preduzeću, koji će preuzeti dalje vođenje štrajkačkih aktivnosti.

Doneta je Odluka da se prva sednica zajedničkog Štrajkačkog odbora održi u ponedeljak, 05.03.2018. godine, u 13,00 časova.

Takođe, doneta je Odluka da svi sindikati potpisnici podrže i učestvuju u započetim i zakazanim aktivnostima Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija“ „Nezavisnost“ i Sindikata PTT Srbije.

Odluka o štrajku

ISTINA O POŠTI

Zbog svega što se dešava u i oko Pošte, rešeni smo da jasno i glasno progovorimo o svim našim problemima. Smatramo da nam je još samo javnost ostala kao potencijalni saveznik u nastojanjima da sačuvamo naše Preduzeće i dostojanstvo naših radnika. Zato pokrećemo posebnu stranicu na našem sajtu gde ćemo izneti istinu o Pošti. Prva od tema su naše zarade i naše poslovanje.

Na čemu je zasnovan poslovni rezultat Pošte?

Sve naše aktivnosti i napori da barem malo poboljšamo materijalni položaj naših radnika do sada nisu dali konkretnije rezultate. Smatramo se prevarenim i obmanutim jer smo imali načelni dogovor sa samim vrhom države da će se ozbiljno raditi na popravljanju materijalnog položaja zaposlenih u Pošti nakon dostavljanja analize poslovanja. Od svega obećanog dobili smo saglasnost za isplatu dobiti koju smo mi zaradili. Sada je potpuno jasno da se oko Pošte vode prljave ogre. Cilj je očigledan. Sve profitabilne poslove koje radimo treba prebaciti u privatan sektor gde su ”burazeri” već osnovali firme i čekaju. Ključni momenat u sistemskom urušavanja našeg Preduzeća su naše zarade. Početkom 2014 godine prosečna plata u Pošti je bila 45.383 dinara (prosek u Republici je tada bio 37.966 dinara), dok je u decembru 2017 godine prosečna plata u Pošti 43.120 dinara (prosek u Republici 54.344 dinara). Posebno treba napomenuti da je plata poštara u proseku 35.000 dinara, dok su zarade naših rukovodilaca između 120.000 i 200.000 dinara. Sa takvim zaradama i ne očekujemo razumevanje naših problema.

Za svo to vreme Preduzeće posluje uspešno, ali po cenu siromešenja zaposlenih. Javnost, osnivača i sve zaposlene treba upoznati sa činjenicom da je poslovni rezultat Pošte zasnovan na:

 1. krađi slobodnih dana,
 2. na izrabljivanju radnika (angažovanje na PP poslovima radnika na sistematizovanim radnim mestima, nedovoljno radnika u tehnologiji pa jedan radi za dvojicu…),
 3. na namernoj opstrukciji nabavke kako bi realizacija investicija i kupovina materijala potrebnog za rad bila što manja (samim tim ostaje više para u kasi),
 4. na činjenici da su poštanski radnici mizerno plaćeni i da mogu samo da sanjaju republički prosek.

Rezulta ovakve politike je urušavanje sistema. Više nema ko da radi (u Post ekspresu više neće da rade za 18.000 dinara), a nema ni sa čime. Kvalitet dostave je sve lošiji, a konkurencija likuje. Platni promet nam nezaustavljivo pada, a nema ko da to zaustavi. Možda je to nečiji plan. Ovakva politika po pitanju zarada koju prema nama sprovodi Vlada i poslovodstvo iz kojeg su eliminisani najsposobniji, pogubno utiču na motivaciju zaposlenih pa time i na uspešnost Pošte. To se jasno vidi u rezultatima poslovanja. Naš plan je da to ne dozvolimo i zato tražimo odgovornost za dosadašnju poslovnu politiku. Sindikat je rešen da jasno i glasno ukaže na svaki ovakav primer, da nas sutra deca ne pitaju šta se to desilo sa Poštom? Zašto ste dozvolili da unište jedno uspešno Preduzeće koje za nas znači egistenciju.

Rešeni smo da postanemo glas razuma, ozbiljan kritičar negativnih pojava ako hoćemo da sačuvamo Poštu!

SINDIKAT PTT SRBIJE

Predlog iz Direkcija sindikata

Trenutno je u Sindikatu radnika PTT Srbije aktuelna tema izmene statuta. U tu svrhu oformljena je komisija koja treba da predloži izmene i uključi ih u postojeći statut.

Sindikalna organizacija Direkcije smatra da to nije dovoljno!!!

Svesni smo činjenica:

 • da postojeće sindikalno rukovodstvo ne uživa potpunu podršku članstva, što se najbolje videlo u rezultatu glasanja o poverenju na prethodnoj Skupštini sindikata u Kragujevcu gde je rezultat glasanja bio pata karta – 44:44,
 • da u najužem rukovodstvu sindikata već duži niz godina postoji aktivna podela na najmanje dve struje,
 • da postoji hronično nezadovoljstvo članstva radom sindikata, čak i kada sindikat postiže značajne uspehe u zaštiti prava i položaja zaposlenih u Pošti Srbije,
 • da poslovodstvo preduzeća koristi ovu podelu kako bi olakšalo svoj položaj, a ne položaj zaposlenih u Pošti Srbije,
 • da je postojeći statut zacementirao podelu uloga u sindikatu,
 • da već duži niz godina postoji tendencija isčlanjivanja iz sindikata zbog njegove nemoći.

Stalno se čuje:

 • da su jedni te isti ljudi u sindikalnom vrhu,
 • da se traže nova lica,
 • da sindikat treba da se “vrati u bazu”,
 • da treba da se smanje sindikalni troškovi,
 • da treba da se čuje volja svih članova sindikata.

Stoga predlažemo da se napiše kompletno novi statut koji bi uveo:

 • novu i jednostavniju organizaciju sindikata koja bi ukinula nepotrebna sindikalna tela i smanjila troškove sindikata,
 • direktno finansiranje nekoliko (5-7) izabranih članova kako bi se obezbedila njihova nezavisnost od poslovodstva preduzeća,
 • veću uključenost svih članova sindikata,
 • direktan izbor Predsednika sindikata od strane svih članova sindikata.

Protest

Sindikat PTT Srbije zakazao je protest za četvrtak 01. mart 2018. godine u 14 časova ispred Glavne pošte u Takovskoj 2. Pozivamo kolege iz drugih sindikata da nam se pridruže u zakazanom protestu.

Povodom prethodno zakazanog štrajka sindikata JP PTT saobraćaja Srbija Nezavisnost, naš sindikat podržava sve najavljene štrajkačke aktivnosti i ističe da svaki naš član ima pravo, ukoliko to želi, da uzme učešće u zakazanom štrajku, uz obavezu da svojim ponašanjem čuva dostojanstvo i ugled našeg sindikata. Napominjemo da je zakazani štrajk u skladu sa Zakonom, uz obezbeđenje minimalnog procesa rada.